23 oktober 2023

Update Elzenpark

Er wordt veel naar gevraagd… 'is er al nieuws omtrent het project Elzenpark in Wagenberg?’

Update Elzenpark

Wat is de status van Elzenpark in Wagenberg?

We willen je graag op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het "Verlengde Elsakker" project in Drimmelen. Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad van Drimmelen het bestemmingsplan voor dit project goedgekeurd, een stap die al lang werd verwacht.

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om maximaal 88 woningen te realiseren die bedoeld zijn voor diverse doelgroepen met een variatie in prijsklassen. We begrijpen dat velen van jullie al geruime tijd in afwachting zijn van deze ontwikkeling en dat je geïnteresseerd bent in een woning in dit gebied. 

Helaas moeten we melden dat tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Verlengde Elsakker" beroep is aangetekend bij de Raad van State door omwonenden. Dit juridische proces betekent dat we in de huidige fase moeten wachten op de behandeling van deze beroepschriften door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

We begrijpen dat deze vertraging teleurstellend is, en we willen benadrukken dat we er alles aan doen om het proces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zodra we groen licht krijgen van de Raad van State en alle juridische procedures zijn afgerond, zullen we onmiddellijk overgaan tot de verkoop van de woningen. En op de achtergrond zullen we dan ook alle voorbereidingen treffen om bij een goede verkoop ook snel te starten met de bouw van de woningen. 

We willen je bedanken voor je geduld en interesse in het project. We houden je op de hoogte van de voortgang en belangrijke ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet, 

Team Elzenpark Wagenberg

Benieuwd naar de ontwikkelingen?

Ja, houd mij op de hoogte